Aftaler

Her finder du aftaler, GKF har indgået.

OK-21 Overenskomstfornyelsen 2021

Læs mere om OK 21:

MED-aftalen

Her finder du Gentofte Kommunes lokale MED- aftale, som GKF – som forhandlingsberettiget organisation – har indgået.

– Åben som pdf

MED-aftalen er med til at sikre medindflydelse og medbestemmelse i hverdagen, og hvordan alle arbejdspladser og Gentofte Kommune som organisation skal udvikle sig i fremtiden.

MED-aftalen er senest revideret i marts 2017. Den nye aftale afspejler den organisation, som Gentofte Kommune er og gerne vil være og de måder vi samarbejder og løser opgaver på. Aftalen skaber bedre rammer for medindflydelse og medbestemmelse i arbejdsformer på tværs.
MED-aftalen består af en hoveddel om værdierne og de bærende principper i MED.

MED-aftalen består også af 10 bilag om blandt andet MED-struktur, sammensætning af MED, opgaver og roller.
De 10 bilag finder du på Gentofte Platformen.

.

Hits: 2241

Skip to content