OK 18

Overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode. Det betyder, at de først skal forhandles igen i 2021.
Samlet udgør forhandlingsresultatet to forlig:
1) Det generelle forlig om generelle løn og ansættelsesvilkår indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL
2) Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune.

Hovedresultaterne i det opnåede forlig er:

  • Generelle lønstigninger på 6,82 procent.
  • Herudover har GKF forhandlet selvstændigt for 0,35 procent målrettet grundlønsforbedringer, pensionsforhøjelse, pension for elever m.m.
  • De nuværende seniorordninger bevares
  • Den Kommunale Kompetencefond bliver videreført
  • Tryghedspuljen bliver videreført
  • Der indføres sorgorlov til begge forældre, der mister et nyfødt barn.

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater og Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening.  

Generelle lønstigninger

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,8 procent. Se, hvornår lønstigningerne bliver udmøntet.
Se lønsatser

Overenskomst og aftale for GKF, KL og Gentofte kommune

Overenskomsten finder du her (pfd) OK18 Overenskomst og aftale Gentofte Kommune og GKF

Forhandlingsforlig

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater.

Det generelle forlig Forhandlingsfællesskabet og KL Forhandlingsprotokol – OK18

Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune OK18_Forhandlingsprotokollat_GKFogKL

Foto: GKF’s OK18-sommerkage event den 18. juni 2018, hvor vi fejrede OK-fornyelsen.