OK 18

Forlig endelig godkendt

Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har godkendt forliget på det kommunale område. Hermed er resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster på det kommunale område godkendt.
Overenskomsten er fornyet for en 3-årig periode. Det betyder, at de skal forhandles igen i 2021.
Samlet udgør forhandlingsresultatet to forlig:
1) Det generelle forlig om generelle løn og ansættelsesvilkår indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL
2) Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune.

Hovedresultaterne i det opnåede forlig er:

  • Generelle lønstigninger på 6,82 procent.
  • Herudover har GKF forhandlet selvstændigt for 0,35 procent målrettet grundlønsforbedringer, pensionsforhøjelse, pension for elever m.m.
  • De nuværende seniorordninger bevares
  • Den Kommunale Kompetencefond bliver videreført
  • Tryghedspuljen bliver videreført
  • Der indføres sorgorlov til begge forældre, der mister et nyfødt barn.

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater  

Lønsatser 1. april 2018

Der er aftalt lønstigning pr. 1. april 2018 og efterregulering vil formentlig kunne  komme til udbetaling med juni-lønnen (for de bagudlønnede).
Procentreguleringen pr. 1. april 2018 er 1,361675.
Se lønsatser

 

Forhandlingsforlig

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater.

Det generelle forlig Forhandlingsfællesskabet og KL Forhandlingsprotokol – OK18

Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune

OK18_Forhandlingsprotokollat_GKFogKL

Foto: GKF’s OK18-sommerkage event den 18. juni 2018, hvor vi fejrede OK-fornyelsen.