Medlemsblad

Gentofte Kommunalforening udgiver medlemsbladet ” GKF Nyt”, der udkommer mindst fire gange årligt.

Målgruppe
Fagbladets primære målgruppe er medlemmer af Gentofte Kommunalforening.

Den redaktionelle målsætning
er at formidle viden om fagpolitiske emner samt orientering om Foreningens virke.
Herunder indkaldelse til generalforsamling, medlemsmøder mm.

Debat og indlæg
“GKF nyt” er åbent for debat.
Anonyme indlæg kan optages, såfremt afsenderens navn og adresse er Redaktionen bekendt.

Indlæg til medlemsbladet “GKF nyt”
sendes til:
Redaktionssekretær
Hanne Gaerlan

Mail: jaco@gentofte.dk eller gkf@gentofte.dk

– Foto’s modtages naturligvis også gerne.

Etiske regler

Etiske regler ved udgivelsen af Gentofte Kommunalforenings fagblad GKF-Nyt

GKF-Nyt udgives for at varetage målgruppens – altså medlemmernes – interesser.

Gennem bladet skal redaktionen fremme saglig og fri informationsformidling og meningsdannelse. 

Der arbejdes for at formidle bladets indhold på en så klar måde, at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der er reportage og formidling af information og fakta, og hvad der er bladets egne meninger og vurderinger.

Klager over bladets indhold og illustrationer skal sendes direkte til redaktionssekretæren.

Såfremt der i bladet bringes forkerte oplysninger, rettes disse hurtigst muligt i det først mulige nummer af GKF-Nyt.

GKF NYT - udsendte numre

GKF-Nyt er åbent for debat

Såfremt det ønskes, kan indlæg bringes anonymt. En betingelse herfor er dog, at afsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt.

Ved omtale i artikler / interviews får kilderne som hovedregel det skrevne til gennemsyn inden udgivelsen. Her gives der udelukkende mulighed for rettelse af faktuelle fejl og misforståelser.

Såfremt en kilde – efter interviewet –  har skiftet mening, og derfor ønsker sine udtalelser ændret, er det alene op til journalisten / redaktionssekretæren at vurdere om artiklen skal ændres. Rubrik, underrubrik og brødtekst afgøres suverænt af journalisten / redaktionssekretæren. 

Redaktionssekretæren forudses at dele sit blads grundsyn, idegrundlag og formålsbestemmelser. Men inden for denne ramme skal der være en fri og uafhængig ledelse af redaktionen, og dermed fuld frihed til at forme bladets meninger. Også, selv om disse i enkelte spørgsmål ikke måtte deles af foreningens ledelse.

Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig over for presseloven. I Gentofte Kommunalforening er det i praksis foreningens formand, der varetager posten som ansvarshavende redaktør.

Hits: 1594

Skip to content