Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO) repræsenterer ca. 571.000 ansatte i de 98 kommuner og fem regioner.

Forhandlingsfællesskabet optræder som forhandlingspart i forhold til arbejdsgiverne i forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte og regionalt ansatte.

Gentofte Kommunalforening er med i Forhandlingsfællesskabet og GKF’s formand Vibeke Bredsdorff Sørensen er medlem af bestyrelsen.

Læs mere på hjemmesiden www.forhandlingsfaellesskabet.dk

.