OK 18

Overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode. Det betyder, at de først skal forhandles igen i 2021.
Samlet udgør forhandlingsresultatet to forlig:
1) Det generelle forlig om generelle løn og ansættelsesvilkår indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL
2) Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune.

Hovedresultaterne i det opnåede forlig er:

  • Generelle lønstigninger på 6,82 procent. Se udmøntning
  • Herudover har GKF forhandlet selvstændigt for 0,35 procent målrettet grundlønsforbedringer, pensionsforhøjelse, pension for elever m.m.
  • De nuværende seniorordninger bevares
  • Den Kommunale Kompetencefond bliver videreført
  • Tryghedspuljen bliver videreført
  • Aftale om fravær med løn i forbindelse med familiemæssige årsager udvides til at gælde fertilitetsbehandling, sororglov og omsorgsdage til plejeforældre. Læs mere om aftalen og retten til fravær med løn 

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater og Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening.  

Generelle lønstigninger
De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,8 procent. Se, hvornår lønstigningerne bliver udmøntet.

Se lønsatser

Pensionsforhøjelse 1. april 2019 – stigning på 0,29 procent
Pensionsbidraget  på 16,03 procent stiger til 16,32 procent. For specialister på grundløn 46 + 12.700 kr. og ledere på grundløn 47 + 7.700 kr. stiger pensionsbidraget fra 18,23 procent til 18,52 procent.
Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

For tjenestemandsansatte  forhøjes tillægget på 0,53 procent til 0,82 procent.
Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn på løntrin samt alle pensionsgivende tillæg.
Tillægget udbetales pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke ydes særlig feriegodtgørelse heraf.
Tillægget kan indbetales til den supplerende pensionsordning.

Overenskomst og aftale for GKF, KL og Gentofte kommune

Overenskomsten finder du her (pfd) OK18 Overenskomst og aftale Gentofte Kommune og GKF

Forhandlingsforlig

For yderligere detaljer henvises til de to vedhæftede forhandlingsprotokollater.

Det generelle forlig Forhandlingsfællesskabet og KL Forhandlingsprotokol – OK18

Det specielle forlig indgået mellem GKF, KL og Gentofte Kommune OK18_Forhandlingsprotokollat_GKFogKL

Foto: GKF’s OK18-sommerkage event den 18. juni 2018, hvor vi fejrede OK-fornyelsen.

Hits: 3059

Skip to content