Bestyrelsen 2022

BESTYRELSEN 2022 På generalforsamlingen den 27. april 2022 blev der valgt en ny bestyrelse for Gentofte Kommunalforening.  Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand: Vibeke Bredsdorff Sørensen Næstformand:  Gitte Klinch Andersen Kasserer: Jane Christensen Bestyrelsesmedlem: Peter Kromann Bestyrelsesmedlem: Bent Seidelin Bestyrelsesmedlem/Vicekasserer: Søren Juul Bestyrelsesmedlem: Martin N. Andersen Bestyrelsesmedlem/Redaktør: Hanne Gaerlan Bestyrelsesmedlem: Sussi Brimheim Bestyrelsessuppleant : Anette […]

Bestyrelse 2021

På generalforsamlingen den 12. oktober 2021 blev der valgt ny bestyrelse for Gentofte Kommunalforening.  Der var valg til følgende poster: kasserer, vicekasserer, ordinære bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.  På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der valgt næstformand, redaktionssekretær og poster til en række udvalg under bestyrelsen.  På generalforsamlingen fratrådte Lisbet Elkjær og Cliff Beckmann. Formand Vibeke Bredsdorff […]

Ekstraordinær generalforsamling den 5. januar 2022

Den første ekstraordinære generalforsamling den 5. januar med begyndelse kl. 16.00. Der er indskrivning fra kl. 15.30. Emnet for de to ekstraordinære generalforsamlinger er forslag til vedtægtsændring, hvor der lægges op til at det bliver muligt at deltage på generalforsamlingen ved, at personligt fremmøde også kan være via online videodeltagelse. Hits: 10

Ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2022

Den anden ekstraordinære generalforsamling afholdes den 2. februar med begyndelse kl. 16.00 Der er indskrivning fra kl. 15.30. Emnet for de to ekstraordinære generalforsamlinger er forslag til vedtægtsændring, hvor der lægges op til at det bliver muligt at deltage på generalforsamlingen ved, at personligt fremmøde også kan være via online videodeltagelse. Hits: 11

Pensionist hygge

GKF forventer at der afholdes forårshygge for pensioister i 2022. Hits: 7

Julehygge 2021

GKF forventer at afholde julehygge i slutning af efteråret 2021 Hits: 3