OK18 forlig endelig godkendt

GKF´s formand er lettet Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har godkendt forliget på det kommunale område. Hermed er resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster på det kommunale område godkendt. Efter et sejt og langstrakt forløb, med sammenbrud og vanskelige forhandlinger i Forligsinstitutionen, er Vibeke Bredsdorff Sørensen lettet over, at overenskomstaftalerne er kommet i hus. Se […]

Ekstraordinær generalforsamling 22.januar

GKF´s bestyrelse indkalder til to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på behandling og beslutning af forslag til ændring af vedtægt for Gentofte Kommunalforening. Indkaldelse_Ekstraordinær generalforsamling_22012018 Hits: 160