På generalforsamlingen den 12. oktober 2021 blev der valgt ny bestyrelse for Gentofte Kommunalforening. 

Der var valg til følgende poster: kasserer, vicekasserer, ordinære bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. 

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der valgt næstformand, redaktionssekretær og poster til en række udvalg under bestyrelsen. 

På generalforsamlingen fratrådte Lisbet Elkjær og Cliff Beckmann. Formand Vibeke Bredsdorff Sørensen takker begge for et mangeårigt godt samarbejde.

Hits: 19

Skip to content