Bestyrelsen

Foreningens samlede anliggender administreres af en bestyrelse,der inklusive formanden består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en næstformand, der fungerer ved formandens forfald og en redaktionssekretær. Samtidig nedsætter bestyrelsen:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige på sine møder, når samtlige medlemmer er tilsagt og mindst 5 medlemmer foruden formanden eller eventuelt næstformanden er tilstede.
Alle beslutninger afgøres ved simpel flertal, heraf undtaget eksklusion. I tilfælde af stemmelighed gør formandens respektive næstformandens stemme udslaget.

.

Bestyrelsen 2021

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Vibeke Bredsdorff Sørensen

Telefon: 3998 3961
Email: vib@gentofte.dk

.

Bestyrelsesmedlem
Bent Seidelin

Telefon: 3998 8132
Email: bese@gentofte.dk

Peter Kromann

Telefon: 3998 6099
Email: pkr@gentofte.dk

Vicekasserer
Søren Juul

Telefon: 3998 3923
Email: sju@gentofte.dk

Sussi Brimheim

Telefon: 39983531

Email: susj@gentofte.dk

jane foto

Kasserer
Jane Christensen

Telefon: 3998 6035
Emali: jch@gentofte.dk

Bestyrelsesmedlem og
redaktionssekretær
Hanne Gaerlan

Telefon: 3998 4300
Email: jaco@gentofte.dk

Næstformand
Gitte Klinch Andersen

Telefon: 3998 3312
Email: gka@gentofte.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin N Andersen

Telefon: 3998 8131
Email: mand@gentofte.dk

Hits: 1647