Ordinær generalforsamling for 2022

Dagsorden til ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2022 kl. 16.15 i kantinen på rådhuset(Indgang gennem personaleindgang ved kommuneservice) 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året 2021 4. Vedtagelse af budget 2023 samt kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 6.a. Valg af formand På […]

Medlemsmøde den 25. maj klokken 16.15

Kære Medlemmer Overenskomsten indgået i 2021 er redigeret færdig. Det er anledningen til at præsentere de nye løn- og arbejdsvilkår. I inviteres til medlemsmøde den 25. maj klokken 16.15 i kantinen på Rådhuset. Tilstede ved mødet vil være Økonomidirektør Helle Wagner Gehlert og Formand Vibeke Bredsdorff Sørensen. Der vil være gennemgang af fornyelserne i overenskomsten. […]

Bestyrelse 2021

På generalforsamlingen den 12. oktober 2021 blev der valgt ny bestyrelse for Gentofte Kommunalforening.  Der var valg til følgende poster: kasserer, vicekasserer, ordinære bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.  På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der valgt næstformand, redaktionssekretær og poster til en række udvalg under bestyrelsen.  På generalforsamlingen fratrådte Lisbet Elkjær og Cliff Beckmann. Formand Vibeke Bredsdorff […]

Ekstraordinær generalforsamling den 5. januar 2022

Den første ekstraordinære generalforsamling den 5. januar med begyndelse kl. 16.00. Der er indskrivning fra kl. 15.30. Emnet for de to ekstraordinære generalforsamlinger er forslag til vedtægtsændring, hvor der lægges op til at det bliver muligt at deltage på generalforsamlingen ved, at personligt fremmøde også kan være via online videodeltagelse. Hits: 10

Ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2022

Den anden ekstraordinære generalforsamling afholdes den 2. februar med begyndelse kl. 16.00 Der er indskrivning fra kl. 15.30. Emnet for de to ekstraordinære generalforsamlinger er forslag til vedtægtsændring, hvor der lægges op til at det bliver muligt at deltage på generalforsamlingen ved, at personligt fremmøde også kan være via online videodeltagelse. Hits: 11

Ordinær generalforsamling for 2021

Så lysner det endelig med hensyn til at kunne afholde vores generalforsamlinger så Sæt X i kalenderen på følgende datoer: Tirsdag den 12. oktober 2021 kl.16.15 hvor vi forventer at afholde generalforsamling for 2021 Begge generalforsamlinger bliver afholdt efter gyldige coronavejledninger. Hits: 48

Ordinær generalforsamling for 2020

Så lysner det endelig med hensyn til at kunne afholde vores generalforsamlinger så Sæt X i kalenderen på følgende datoer: Onsdag den 29.september 2021 kl.16.15 hvor vi forventer at afholde generalforsamling for 2020 Begge generalforsamlinger bliver afholdt efter gyldige coronavejledninger. Hits: 24

Pensionist hygge

GKF forventer at der afholdes forårshygge for pensioister i 2022. Hits: 7

Julehygge 2021

GKF forventer at afholde julehygge i slutning af efteråret 2021 Hits: 3

Ordinær generalforsamling 2020 – UDSKUDT

GENTOFTE KOMMUNALFORENINGS GENERALFORSAMLING DEN 28.APRIL 2020 UDSKUDT. VI KAN PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE SIGE, HVORNÅR GENERALFORSAMLINGEN BLIVER AFHOLDT, MEN VI VENDER TILBAGE MED DEN NYE DATO SÅ SNART DET ER MULIGT. GKF holder Ordinær generalforsamling  Hits: 96