GKF´s bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamlinge med henblik på behandling og beslutning af forslag til ændring af vedtægt for Gentofte Kommunalforening.

Hits: 129

Skip to content