GKF´s bestyrelse indkalder til to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på behandling og beslutning af forslag til ændring af vedtægt for Gentofte Kommunalforening. Indkaldelse_Ekstraordinær generalforsamling_22012018

Hits: 160

Skip to content