Kære Medlemmer af Gentofte Kommunalforening

De faglige organisationer i Gentofte Kommune har tiltrådt en fælleserklæring indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet på baggrund af den ekstraordinære situation med Coronavirus.

Det betyder at du i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan anvises opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end der hvor du normalt udfører dit daglige arbejde. Der vil være en opmærksomhed på, at man får den nødvendige oplæring og instruktion.

Anvises man opgaver uden for ens normale arbejdsområde skal det ske med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det vil sige, at du fortsat vil være omfattet af din gældende overenskomst/aftale.

Link til Forhandlingsfællesskabet om fælleserklæringen vedr. Corornavirus: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/

Det er samtidigt i fælleserklæringen lagt vægt på, at dette – givet omstændighederne – så vidt muligt drøftes lokalt, og at der evt. indgås lokale aftaler med den lokale afdeling.

Vi skal understrege at såfremt, at du anvises opgaver i kritiske funktioner ud over dit normale arbejde som ovenfor beskrevet, da skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Formand Vibeke Bredsdorff Sørensen og fællestillids-repræsentanten for området vil vurdere om der skal indgås en lokale aftale.

Venlig hilsen
Vibeke Bredsdorff Sørensen
Formand, Gentofte Kommunalforening

Hits: 268