Generalforsamling

Gentofte Kommunalforening holder hvert år i april måned ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Indvarsling sker af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved rundskrivelse til medlemmerne.

Ordinær generalforsamling 9. april 2019

Formand for FH Lizette Risgaard og kommunaldirektør Torben Frølich var gæstetalere ved dette års generalforsamling. Igen i år var der stort fremmøde og god stemning. 
Cliff Beckmann blev genvalgt som kasserer for en 2 årig periode. Der var valg til fire bestyrelsesposter: Peter Kromann, Gitte Klinch Andersen, Søren Juul og Lisbet Elkjær blev alle genvalgt for en 2 årig periode.
Der var kampvalg til de to suppleantposter til bestyrelsen. Ny på posten blev Anette Fabricus og Hanne Gaerlan blev genvalgt.

Læs Formandens mundtlige beretning 2019

om Generalforsamling

Fra den ordinære generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev holdt Gentofte Rådhus med historisk stort fremmøde, og medlemmerne stod i kø for at blive indkrevet. 

Vibeke Bredsdorff Sørensen blev genvalgt som formand for GKF og Gitte Klinch Andersen trådte ind som nyt bestyrelsesmedlem efter Carsten Graae.  Se bestyrelsens sammensætning

Formandens mundtlige beretning kan du læse som pdf.fil
Formandens mundtlige beretning 2018 

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentsatserne med virkning pr. 1. juli. Dette forslag enstemmig vedtaget. 
Dette betyder, at GKF hæver kontingentsatserne efter 9 år på samme niveau. 

Hits: 789