Generalforsamling

Gentofte Kommunalforening holder hvert år i april måned ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indvarsling sker af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved rundskrivelse til medlemmerne.

Fra den ordinære generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev holdt Gentofte Rådhus med historisk stort fremmøde, og medlemmerne stod i kø for at blive indkrevet. 

Vibeke Bredsdorff Sørensen blev genvalgt som formand for GKF og Gitte Klinch Andersen trådte ind som nyt bestyrelsesmedlem efter Carsten Graae.  Se bestyrelsens sammensætning

Formandens mundtlige beretning kan du læse som pdf.fil
Formandens mundtlige beretning 2018 

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentsatserne med virkning pr. 1. juli. Dette forslag enstemmig vedtaget. 
Dette betyder, at GKF hæver kontingentsatserne efter 9 år på samme niveau. 

Hits: 792

Skip to content