Generalforsamling

Gentofte Kommunalforening holder hvert år i april måned ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indvarsling sker af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved rundskrivelse til medlemmerne.

Hits: 825

Skip to content