Generelle overenskomster

Overenskomster om de generelle aftaler som f.eks. Rammeaftale for seniorpolitik, Fravær af familiemæssige årsager (f.eks. barselsorlov og orlov til pasning af syge pårørende) er indgået af paraplyorganisationen Forhandlingsfællesskabet.

Link til Forhandlingsfællesskabet: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/

Hits: 71

Skip to content