Kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond
Den Kommunale Kompetencefonds primære formål er at give støtte til kompetencegivende uddannelse på akademi-, diplom- og masterniveau.

Fonden kan støtte op til 25.000 kr. til efter- og videreuddannelse inden for en periode på 12 måneder.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søge samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Gentofte Kommunalforening er medlem af Forhandlingskartellet og derfor kan medlemmer af GKF søge fonden om støtte.

Den kommunale opgaveløsning er under konstant forandring. Det stiller krav til løbende kompetenceudvikling
Derfor ønsker Forhandlingskartellet (som GKF er medlem af) og KL at øge medarbejdernes og ledernes brug af kompetenceudvikling.

Det er baggrunden en pjece som gør opmærksom på, at man kan søge økonomisk støtte til kompetenceudvikling gennem Den Kommunale Kompetencefond. Pjecen belyser barrierer for kompetenceudvikling og ideer til hvordan man kan overvinde dem.
Læs pjecen Om barrierer for kompetenceudvikling – og hvordan man måske alligevel kan komme i gang

Gentofte Kommunalforening har kompetencemidler

GKF har egne midler til kompetenceudvikling. Har du lyst til at tage et kursus, så kan du søge støtte til kursusudgiften.

Du sender en mail til gkf@gentofte.dk med besked om kursusindhold og pris.

Du får svar når GKF har vurderet ansøgningen. Vær opmærksom på, at der ikke midler til at dække tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis kurset ligger inden for arbejdstiden, må du derfor undersøge om din arbejdsgiver vil dække kursustiden.

mere om

Hits: 421

Skip to content