Kompetenceudvikling

Den Kommunale Kompetencefond
Den Kommunale Kompetencefonds primære formål er at give støtte til kompetencegivende uddannelse på akademi-, diplom- og masterniveau.

Fonden kan støtte op til 25.000 kr. til efter- og videreuddannelse inden for en periode på 12 måneder.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søge samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Gentofte Kommunalforening er medlem af Forhandlingskartellet og derfor kan medlemmer af GKF søge fonden om støtte.

Den kommunale opgaveløsning er under konstant forandring. Det stiller krav til en løbende kompetenceudvikling. Derfor ønsker Forhandlingskartellet (som GKF er medlem af) og KL at øge medarbejdernes og ledernes brug af kompetenceudvikling.

Gentofte Kommunalforening har kompetencemidler

GKF har egne midler til kompetenceudvikling, hvor du kan søge støtte til kursusudgiften.

Du sender en mail til gkf@gentofte.dk med besked om kursusindhold og pris. Ansøgningen skal være indsendt 1½ måned før kursusstart.

mere om

Hits: 429

Skip to content