Pensionsordningen i PFA

En pensionsløsning med mange fordele

GKF har i samarbejde med PFA og flertallet af de andre foreninger under Forhandlingskartellet indgået en attraktiv aftale, som giver medlemmer med pension i PFA fordelagtige forsikringer, en god opsparing, lave omkostninger og stor fleksibilitet. 

Den nye pensionsordning er trådt i kraft 1. maj 2018. Læs mere om ordningen på pfa.dk/fk

En styrket forsikringspakke
PFA Erhvervsevne er blevet forbedret, så du fremover har mulighed for at få en forhøjet udbetaling, hvis du er under jobafklaring eller modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen, og som noget nyt får du også adgang til PFA EarlyCare®. Det giver mulighed for at ringe til PFA og få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du får en sygemelding på 14 dage eller mere. 

Derudover er PFA’s Helbredssikring ligeledes optimeret, så du fremover har mulighed for at få hurtig psykologhjælp uden krav om lægehenvisning, hvis du oplever symptomer på stress.

Har du ikke PFA Helbredssikring har du mulighed for at købe forsikringen, der også dækker dine børn under 24 år. Din ægtefælle eller samlever kan også købe en helbredsforsikring. 
Læs mere pfa.dk/fk

mere om

Få overblik og anbefalinger

pfa.dk/fk kan du få et godt overblik over pensionsordningen, læse mere om forsikringerne og de forskellige medlemstilbud.

Øverst i højre hjørne finder du mitpfa.dk, hvor du kan få overblik over din egen ordning, når du logger in med NemID. Her kan du fx se, hvad du har fået i afkast, hvor meget du har sparet op, eller hvad dine forsikringer dækker. Derudover får du adgang til interaktive værktøjer, selvbetjening og kvalificerede anbefalinger.

Kontakt PFA EarlyCare® på telefon 70 80 75 05.

Kontakt PFA Rådgivningscenter på telefon 70 12 50 00.

Brug fleksibiliteten, og få mere ud af din ordning
Det er en god idé at tage stilling til, om din pensionsordning passer til dig og dit liv. Og du har mange muligheder for at sammensætte din ordning i PFA. Du kan fx vælge, hvordan din opsparing skal investeres, og du kan justere dine forsikringsdækninger.

Hits: 1338