Vi får en ny måde at optjene og afvikle ferie på,

men inden bliver der en overgang til nye feriesystem. Læs om de væsentligste ændringer.