Udvalg

Bestyrelsen har udpeget tovholdere for de enkelte udvalg. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har forslag og ideer eller andet, som udvalgene kan arbejde med.

Forretningsudvalg
Tager sig af hastesager og løbende drift.

Vibeke Bredsdorff Sørensen, formand, vib@gentofte.dk
Peter Kromann
Cliff Beckmann
Jane Christensen

Redaktionsudvalg
Lægger linjen i foreningens blad “GKF nyt”.
Udvalget gennemgår bl.a. stof til de enkelte numre.

Lisbet Elkjær, redaktionssekretær, le@gentofte.dk
Vibeke Bredsdorff Sørensen
Bent Seidelin
Jane Christensen
Martin N. Andersen
Søren Juul

Arbejdsmiljøudvalg
Søren Juul, tovholder, sju@gentofte.dk

Bent Seidelin
Gitte Klinch Andersen
Jane Christensen
Martin N. Andersen

.

Forhandlingsudvalg
Tager sig primært af lønforhandlinger mm. og kontakt til tillidsrepræsentanterne.

Vibeke Bredsdorff Sørensen, formand, vib@gentofte.dk
Bent Seidelin
Jane Christensen
Peter Kromann
Søren Juul

Fest- og arrangementsudvalg
Udvalgets primære opgave er at stå for planlægning og afholdelse af alle GKF’s arrangementer.
De årlige faste arrangementer er generalforsamling, banko, julearrangement og pensionistsammenkost. Endvidere afholdes medlemsmøder efter behov.

Jane Christensen, tovholder, jch@gentofte.dk
Bent Seidelin
Gitte Klinch Andersen
Martin N. Andersen
Vibeke Bredsdorff Sørensen

Repræsentation i andre organisationer
Vibeke Bredsdorff Sørensen (bl.a. Forhandlingskartellet, Forhandlingsfællesskabet, KOS, Nordisk Tjenestemands Råd)
Peter Kromann (indtræder i formandens fravær)
Søren Juul (Omkof)
Bent Seidelin (FTF-A)
Martin N. Andersen (FTF’s Lederråd)

Hits: 695

Skip to content