Dagsorden til ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. april 2022 kl. 16.15 i kantinen på rådhuset
(Indgang gennem personaleindgang ved kommuneservice)

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for året 2021

4. Vedtagelse af budget 2023 samt kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg

6.a. Valg af formand På valg er: Vibeke Bredsdorff Sørensen, ønsker genvalg

6.b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Bent Seidelin, Sussi Brimheim, Martin N Andersen ønsker genvalg.

6.c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen På valg er: Anette Fabricius, Louise Corneliussen ønsker genvalg.

6.d. Valg af revisorer På valg er: Carsten Graae, ønsker ikke genvalg. Lisbet Elkjær ønsker valg

6.e. Valg af revisorsuppleant På valg er: Ib Storm Pedersen ønsker genvalg

7. Bortlodning af ferielegater

8. Uddeling af legater

9. Eventuelt

FORSLAG
Frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er 6.april 2022 kl.11 og sendes til Gentofte Kommunalforening, jf GKF’s vedtægter som du finder på www.g-kf.dk

LEGATER: Frist for indsendelse af forslag, vedlagt en kort motivering er 6.april 2022 kl.11. og sendes til legatbestyrelsen på mail: gkf@gentofte.dk
FERIELEGATER: Der trækkes 10 ferielegater á 5.000 kr. blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
SPISNING: Efter generalforsamlingen er der spisning, hvor der bliver lejlighed til hyggeligt samvær.
Det koster 50 kr. at deltage i spisningen.

TILMELDING og køb af spisebillet senest 22. april 2022 til GKF’s kontor.

OBS Tilmelding er bindende og personlig

Hits: 1

Skip to content