OK for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening 2021 indeholder løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne af Gentofte Kommunalforening.

Overenskomsten for 2021 er under redigering, og indtil da kan overenskomsten for 2018.

Hovedaftale

Gentofte Kommunalforening (GKF) har som en del af samarbejdet med fagforeningerne i Forhandlingskartellet indgået hovedaftalen med Kommunernes Landsforening (KL).

Hovedaftalen beskriver at parterne er enige om at fremme et godt samarbejde, at ledelsesretten udøves i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter, samt efter gældende aftaler om medindflydelse og medbestemmelse.

.

Hits: 110