OK for Gentofte Kommunalforening

Overenskomst og aftale for Gentofte Kommunalforening 2021 indeholder løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne af Gentofte Kommunalforening.

Hovedaftale

Gentofte Kommunalforening (GKF) har som en del af samarbejdet med fagforeningerne i Forhandlingskartellet indgået hovedaftalen med Kommunernes Landsforening (KL).

Hovedaftalen beskriver at parterne er enige om at fremme et godt samarbejde, at ledelsesretten udøves i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter, samt efter gældende aftaler om medindflydelse og medbestemmelse.

.

Hits: 371

Skip to content