1. maj

Aftale gældende for:

 • GENTOFTE KOMMUNE
 • DANMARKS JURIST OG ØKONOMFORBUND
 • GENTOFTE KOMMUNALFORENING
 • ARKITEKTFORBUNDET
 • DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING
 • FOA, TEKNIK , IDA

Aftalen

Om tilrettelæggelse af fleksibel frihed for ansatte på Gentofte
Rådhus i forbindelse med rådhusets åbningstider den 1. maj.

Parterne er enige om, at ansatte på Gentofte Rådhus gives mulighed for at konvertere 1. maj frihed til en fridag af 7 timer, der skal afvikles indenfor ferieåret 1. maj – 30. april. Det forudsættes, at planlægningen af 1. maj frihed eller afviklingen af erstatningsfridage af 7 timer, indgår som en del af den almindelige ferieplanlægning.

Såfremt 1. maj falder på en lørdag eller søndag, ydes der ligeledes en fridag af 7 timer til afholdelse på et senere tidspunkt i ferieåret.

 • Fridagen skal afvikles som en samlet fridag og kan ikke overstige 7 timer.
 • Afvikles fridagen på en fredag, hvor tjenestetidsnormen for en fuldtidsansat er 6 timer, anses hele fridagen for afviklet.
 • Afvikles fridagen på en torsdag, hvor tjenestetidsnormen for en fuldtidsansat er 10 timer, skal flexsaldoen reduceres med 3 timer.
 • Fridagen kan ikke udbetales eller overføres til det følgende ferieår.
 • For deltidsbeskæftigede reduceres de 7 timer forholdsmæssigt.

Aftalen træder i kraft d. 1. maj 2006.
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med tre måneders varsel til en 1. maj.
Denne aftale er indgået med hjemmel i rammeaftalen om fleksibel arbejdstid.
Gentofte, d. 10. marts 2006

Hits: 589

Skip to content