FTR og TR

Liste over fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter og suppleanter pr. maj 2022

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid

På området for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid, er der to fællestillidsrepræsentanter (FTR). Inger Ottzen er FTR for de centrale arbejdspladser på Rådhuset. Hanne Gaerlan er FTR for de decentrale arbejdspladser.

Decentrale arbejdspladser
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)

Tandplejen og Specialtandplejen
Tillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
TR-suppleant: Lotte Donnerborg (lodo)

Skolesekretærer
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Bibliotekerne

Tillidsrepræsentant: Jens Kristian Lorentsen (jkl)

Kildeskovshallen og Stadion
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Sociale institutioner og tilbud: Broen, Børneterapien, Camillehusene, Familieinstitutionen Ordruphøj, Lundø, Troldemosen, Familiecentret, Familiens Hus og Ungekontakten
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Kommunale daginstitutioner – Børnehaver, vuggestuer og integrerede: Kløverdalen (2 institutioner: Eleverhøj og Lunden)
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)

Garderhøjfortet
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Centralt på rådhuset/Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid
Fællestillidsrepræsentant: Inger Ottzen (ieo)

Familie og Sundhed:

Stab, Specialteamet, Modtageteamet, Sundhedsplejen, PPR, Sociale institutioner/admin, Fritid/admin, SSP, Ungeteam og Sikkerhedsplanteamet.

Strategisk Udvikling og Support:

SUS (Dagtilbud, Ledelsesunderstøttelse, Skole og Tværgående Udvikling & Understøttelse).

De selvejende sociale institutioner på børn, unge og familieområdet med driftsoverenskomst forhandles af GKF-kontoret:

Hellerup Krisecenter, Hjortholm Kostskole, Josephine Schneiders Ungdomsboliger.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte (selvejende) forhandles af GKF-kontoret.

Øregård Museum (selvejende) forhandles af GKF-kontoret.

 

Social og Sundhed

På området for Social og Sundhed, er der to fællestillidsrepræsentanter (FTR). Jane Christensen er FTR for de centrale arbejdspladser på Rådhuset. Louise Corneliussen er FTR for de decentrale arbejdspladser.

Social og sundhed – Centralt på Rådhuset
Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)

Stab og Udvikling, Forebyggelse og sundhedsfremme, Kvalitet og udvikling, Myndighed og Tilbudsområdet
Tillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)
TR-suppleant: Suzanne Aae Jensen (saaj)

Erhverv, Beskæftigelse og integration (Jobcenter) – Ungekontakten Gentofte
Tillidsrepræsentant: Anette Fabricius (anfa)
TR-suppleant: Lotte Lunau (llu)

Kommuneservice
Tillidsrepræsentant: Sussi Brimheim (susj)
TR-suppleant: Monika Stegarevic (most)

Social og Sundhed
Pleje og Sundhed – Decentralt
Fællestillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed Drift – Tranehaven
Tillidsrepræsentant: Karina Carlsen (kacl)

Pleje og Sundhed Drift – Gentofte Plejeboliger og Dagcentre
Tillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed Drift – Hjemmeplejen
Tillidsrepræsentant: Lisette Lindtoft (lilg)

Social og Handicap drift/decentrale tilbud: JAC, Blindenetværket, Blomsterhusene, Center for Netværk, Skelvej/Calissensvej, Pilekrogen, Socialpsykiatrisk center
Tillidsrepræsentant: Fuat Yalan (fyat)

Pleje og Sundhed – Kvalitet og udvikling, Myndighed, Visitationen og Boligvisitationen
Tillidsrepræsentant: Nadia Maria Schou Dueholm (nasd)
TR-suppleant: Mia Lee Lindsey (mlli)

Nedenstående selvejende sociale tilbud på voksenområdet og plejehjem med driftsoverenskomst forhandles af GKF-kontoret:

Plejehjem: Holmegårdsparken, Adelaide og Salem.

Tilbud på voksenområdet:
Gentofte Håndarbejdsværksted, Herberget Overførstergården, Hvide og Gule hus, Josephinehøj og Østerled

Tværgående funktioner

Økonomi, Personale, Servicedisken, IT, Pædagogisk IT og Digitalisering
Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)

Økonomi
Tillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)
TR-suppleant: Ida Christel Winde Ølbye (ido)

Løn og Personale
Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Servicedisken, IT, Pædagogisk IT og Digitalisering

Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)

Tillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)

TR-suppleant: Bastian Søgaard Koch (bsk)

Nedenstående tværgående områder forhandles af GKF-kontoret:

Kommunikation, Strategi og udvikling, HR, Jura, Personalejura, Borgmesterkontoret

Klima, Teknik & Miljø
Fællestillidsrepræsentant: Bent Seidelin (indtil 31/12 2022, herefter Jane Christensen)

Park og Vej
Camping Charlottenlund Fort
Tillidsrepræsentant: Sussi Lynge Hjarsø (slh)

Gentofte Ejendomme
Bus og Hjælpemiddeldepot
Fællessekretariat
Forsyning og Miljø
Plan og Byg
Tillidsrepræsentant: Metty Secher (mse)

Intern Service
Fællestillidsrepræsentant: Bent Seidelin (bese)

Arbejdspladser hvor GKF-kontoret varetager lønforhandlingen

Ledere

Selvejende plejehjem med driftsoverenskomst:

Holmegårdsparken, Adelaide og Salem.

Selvejende tilbud på voksenområdet med driftsoverenskomst:
Gentofte Håndarbejdsværksted, Herberget Overførstergården, Hvide og Gule hus, Josephinehøj og Østerled

Selvejende sociale institutioner på børn, unge og familieområdet med driftsoverenskomst:

Hellerup Krisecenter, Hjortholm Kostskole, Josephine Schneiders Ungdomsboliger.

Det selvejende Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte forhandles af GKF-kontoret.

Det selvejende Øregård Museum forhandles af GKF-kontoret.

Tværgående opgaver på Rådhuset:

Kommunikation
Strategi og udvikling
HR
Jura
Personalejura
Borgmesterkontoret

Formanden Vibeke Bredsdorff Sørensen (vib) og faglig sekretær, Kim Christian Jensen (kcmj) forhandler løn for lederne på GKF’s overenskomst og de oplistede arbejdspladser i denne rubrik.

.

TR-basiskursus maj 2022

Hits: 1196

Skip to content