tillidsrepræsentanter

Liste over tillidsrepræsentanter og suppleanter pr. oktober 2021

Fællestillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)

Rådhuset, kommunale og selvejende daginstitutioner, administrative ledere, decentrale og sociale instutioner 
Tillidsrepræsentant: Inger Ottzen (ieo)

Skolesekretærer
Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)
Tillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Suppleant: Lone Ørbek (lrrb)

Fællestillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)
Tillidsrepræsentant: Torben Rask (tr)

Kildeskovshallen og Stadion
Fællestillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)

Fælletillidsrepræsentant: Jane Christenesen (jch)

Rådhus
Stab og Udvikling, Sociale tilbud, Forebyggelse og Sundhed, Social og Handicap drift (kommunale og selvejende institutioner) Social og Handicap kvalitet, udvikling og myndighed.
Suppleant for stab og udvikling: Suzanne Aae Jensen (saaj)

Dagcenteradministration
Holmegårdsparken, Adelaide, Salem

Pleje og Sundhed Drift – Administration Gentofte Plejeboliger
Tillidsrepræsentant: Vakant

Pleje og Sundhed Drift – Jægersborghave
Tillidsrepræsentant Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed Drift Sønderhave
Tillidsrepræsentant Lisette Lindtoft (lilg)

Pleje og sundhed DriftTranehaven
Tillidsrepræsentant: Karina Carlsen (kacl)

Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)

Rådhus Job og Ydelser

Sociale institutioner og familiepleje
Suppleant Anette Fabricius

Pleje og sundhed Myndighed
Tillidsrepræsentant Berit Pastoft (lpa)
Suppleant Mia Lee Lindsey (mili)

 

Fællestillidsrepræsentant Søren Juul (sju)

Kommuneservice (undtagen servicedesken)
Tillidsrepræsentant: Sussi Brimheim (susj)
Suppleant Monika Stegarevic (most)

Økonomi og Personale

Økonomi
Tillidsrepræsentant Gitte Klinch Andersen (gka)
Suppleant Ida Ølbye (ido)

Løn og Personale, Personalejura og HR

Tillidsrepræsentant Jeanet Kuno Støckel Holbek Madsen (jksm)
Suppleant Jeanette Sølvhøj (jeso)

IT, strategi og udvikling, servicedesken og pædagogisk it og digitaliering
Fællestillidsrepræsentant Søren Juul (sju)
Suppleant Mikkel Hedegaard Gige (mhgi)

Borgmestersekretariat

Fagligsekretær: Kim Christian Jensen (kcmj)

Fælletillidsrepræsentant Bent Seidelin (bese)

Gentofte Ejendomme, Bus og Hjælpemiddeldepot, Fællessekretariat, Gentofte Beredskab, Natur & Miljø, Plan og Byg, Park og Vej Teknisk rådgivning og Plan
Tillidsrepræsentant Metty Secher (mse)

 

.

Hits: 1143