Tjenestemandspensioner

Man kan finde satser for tjenestemandspension ved at taste sig
ind på: www.ftf.info/loen

Startsiden
er opbygget i 4 spalter. Nederst i 3. spalte fra venstre finder vi:
‘Tjenestemandspension’
Oversigt over tilgængelige satser for tjenestemandspensionen.
Herfra kan man taste sig ind på en oversigt over tilgængelige satser for tjenestemandspensionen.

Det næste niveau
indeholder oversigt over de underliggende satstabeller for såvel tjenestemandspension – regioner/amter/H:S og kommuner som Tjenestemandspension – staten.

Lad os holde til venstre og se på det kommunale område, hvor der på siden er en oversigt over de udarbejdede satstabeller fra april 2003 og frem.

Satstabellerne
Som følge af løntrinsprojektet ved OK05 har det med virkning fra 01.04.05 været nødvendigt, at opdele satstabellerne i to – alt efter om man er pensioneret før 01.04.05 eller efter 01.04.05, dette skal man være opmærksom på inden man går videre i tabelmaterialet.

Taster man
sig videre ind på en oversigt kommer man til en indledende forklaring til de underliggende tabeller.

I alle oversigterne
over tilgængelige satser for tjenestemandspensionen nævnes, at de udarbejdede satser bringes uden ansvar for FTF.
Det er nok et fornuftigt forbehold at tage – for det er vanskeligt stof.

Hits: 680

Skip to content