Faglige råd

Få rådgivning som medlem af GKF
Gentofte Kommunalforening er til for dig, så derfor er du altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål som

hvad gør jeg, hvis jeg –

  • bliver syg i længere tid
  • har mange kortere sygdomsperioder
  • bliver gravid
  • har brug for at få orlov
  • ønsker at gå på pension
  • ønsker en seniorordning

– eller tilsvarende spørgsmål, som er vigtige for netop dig, at få svar på.

De spørgsmål
som vi ikke umiddelbart kan svare på, vil vi meget gerne undersøge nærmere.

GKF står også til rådighed, hvis du ønsker at få en samtale om dine ansættelsesforhold eller om din løn.

Bisidder
Du kan altid bede din tillidsrepræsentant eller din fællestillidsrepræsentant om at deltage som bisidder, hvis du af den ene eller anden årsag bliver kaldt til samtale hos din leder.Personalepolitik
Kommunalforeningen arbejder sammen med vores medlemmer på at anvende Gentofte Kommunes personalepolitik som et aktivt redskab, der i dagligdagen fremmer gode arbejdsforhold, der sikre personalets udvikling, kompetencer og trivsel.