Faglige organisationer

Gentofte Kommunalforening arbejder tæt sammen med en række faglige organisationer og samarbejdsfora for at varetage medlemmernes personlige og fælles interesser overenskomstkrav samt faglige og organisatoriske forhold.
Gentofte Kommunalforening er repræsenteret i neden nævnte faglige organisationer.

.