Generalforsamling

Gentofte Kommunalforening afholder årligt en ordinær generalforsamling i april.
Generalforsamlingen udgør foreningens øverste myndighed.

Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, både via annoncering i foreningens medlemsblad og ved mails til medlemmerne.


G-kf_generalforsml_19_242

Torben Frølich, Lizette Risgaard, Vibeke Bredsdorff SørensenDe heldige vindere af ferielegater
Torben Frølich, Lizette Risgaard, Vibeke Bredsdorff SøreLizette Risgaard, formand for FH
Lizette Risg