Kontingent

Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf GKF’s vedtægter §7. Kontingentet betales månedsvis.

På generalforsamlingen den 27. april 2022 blev det besluttet at hæve kontingenterne fra den 1. august 2022.

Kontingentsatser pr. 1. august 2022

  • Aktive medlemmer: 410 kr. pr. måned
  • Elever og medlemmer på orlov: 205 kr. pr. måned
  • Pensionister: 75 kr. pr. måned

Nedsat kontingent
Medlemskontingent til GKF er 410 kr. pr. måned.
Det er muligt at få nedsat kontingent, hvis du er elev, på orlov eller er pensionist.

Elev
Hvis du er elev er det månedlige kontingent til GKF 205 kr.

Orlov
Hvis du har fået barn og skal på barselsorlov, eller holder orlov uden løn har du mulighed for at få nedsat kontingent til 205 kr. pr. måned.
Kravet til dig er, at du giver GKF-kontoret besked om længden af din orlovsperiode, så vi kan ændre dit kontingent.
I den del af orlovsperioden, hvor du har fuld løn fra Gentofte Kommune bliver kontingentet trukket over din løn. Men den del af orlovsperioden, hvor du er på dagpenge, skal du selv indbetale kontingent til GKF.
Kontingentet indbetales til GKF’s bankkonto i Lån & Spar bank, reg.nr. 0400 kontonummer 4014172721.

Pension
Når du går pension, kan du fortsætte som medlem af GKF og gøre brug af vores mange medlemstilbud. 

Kontingentet for pensionister er 75 kr. pr. måned.

Kravet til dig er, at du giver GKF-kontoret besked om tidspunktet for din pensionering, så vi kan ændre dit kontingent.

Hvis du er tjenestemand og får tjenestemandspension bliver kontingentet trukket i din pensionsydelse.

Hvis du er overenskomstansat, skal du selv indbetale kontingent til GKF.

Kontingentet indbetales til GKF’s bankkonto:
Lån & Spar bank, reg.nr. 0400 kontonummer 401417272120.