GKF Nyt

Gentofte Kommunalforening udgiver medlemsbladet "GKF Nyt", 
som udkommer mindst fire gange om året.

Målgruppe og redaktionelle mål
Fagbladets primære målgruppe er medlemmerne af Gentofte Kommunalforening. 
Den redaktionelle målsætning er at formidle viden om fagpolitiske emner og give 
orientering om foreningens aktiviteter, herunder indkaldelse til generalforsamling 
og medlemsmøder.

GKF-Nyt er åbent for bidrag og debat
Bidrag kan bringes anonymt, hvis ønsket, men afsenderens navn og adresse skal 
være kendt af redaktionen.

Ved omtale i artikler/interviews får kilderne normalt det skrevne til gennemsyn før 
udgivelse, med mulighed for at rette faktuelle fejl og misforståelser.

Hvis en kilde ændrer mening efter interviewet og ønsker sine udtalelser ændret, 
er det op til journalisten/redaktionssekretæren at afgøre, om artiklen skal ændres. 
Overskrift, underoverskrift og brødtekst bestemmes suverænt af journalisten/
redaktionssekretæren.

Redaktionssekretæren forventes at dele bladets grundsyn, ideologi og formål, men
skal have fri og uafhængig ledelse af redaktionen inden for disse rammer, med fuld 
frihed til at forme bladets holdninger, selvom de ikke altid deles af foreningens ledelse.

Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig ifølge presseloven. 
I Gentofte Kommunalforening er det normalt foreningens formand, der er 
ansvarshavende redaktør.

Bidrag til medlemsbladet "GKF Nyt" sendes til:
Redaktionssekretær
Hanne Gaerlan
E-mail: jaco@gentofte.dk eller gkf@gentofte.dk

Fotos modtages også gerne.

Etiske regler for udgivelse af Gentofte Kommunalforenings fagblad GKF-Nyt
GKF-Nyt udgives for at tjene medlemmernes interesser og skal fremme objektiv og fri information.

Link til tidligere udgivelser