FTR/TR

Fællestillidsmænd (FTR) og tillidsrepræsentanter (TR) er organiseret både centralt og decentralt på alle opgaveområder.


TR-basiskursus maj 2022