Bestyrelsen 2024

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, som inkluderer formanden og består af syv medlemmer. 

Årligt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, der træder til ved formandens fravær, og en redaktionssekretær. Bestyrelsen opretter også flere udvalg. Yderligere information: Udvalg oprettet af GKF's bestyrelse.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger på møder, hvor alle medlemmer er indkaldt, og mindst fem medlemmer ud over formanden eller næstformanden er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra eksklusion. Ved stemmelighed er det formandens eller næstformandens stemme, der er afgørende.

Efter Gentofte Kommunalforenings ordinære generalforsamling den 10. april 2024 har bestyrelsen konstitueret sig som følger.

Formand
Vibeke Bredsdorff Sørensen

Telefon: 3998 3961
Email: vib@gentofte.dk

Næstformand & kasserer
Jane Christensen Grotkjær

Telefon: 3998 6035
Email: jch@gentofte.dk

Gitte K Andersen_300

Bestyrelsesmedlem
Gitte Klinch Andersen

Telefon: 3998 3312
Emali: gka@gentofte.dk

Bestyrelsesmedlem & Vicekasserer
Søren Juul

Telefon: 3998 3923
Email: sju@gentofte.dk

Bestyrelsesmedlem &
Redaktionssekretær

Hanne Gaerlan

Telefon: 3998 4300
Email: jaco@gentofte.dk


Bestyrelsesmedlem
Sussi Brimheim

Telefon: 4040 9756
Email: susj@gentofte.dk

Bestyrelsesmedlem
Martin N. Andersen

Telefon: 3998 8131
Email: mand@gentofte.dk