TVÆRGÅENDE FUNKTIONER

Økonomi, Personale, Servicedisken, IT, Pædagogisk IT og Digitalisering
Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)

Økonomi
Tillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)
TR-suppleant: Ida Christel Winde Ølbye (ido)

Løn og Personale
Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)
Tillidsrepræsentant: Ditte Nordborg (ido)

Servicedisken, IT, Pædagogisk IT og Digitalisering
Fællestillidsrepræsentant: Gitte Klinch Andersen (gka)
Tillidsrepræsentant: Søren Juul (sju)
TR-suppleant: Vakant

Nedenstående tværgående områder forhandles af GKF-kontoret:
Kommunikation, Strategi og udvikling, HR, Jura, Personalejura, Borgmesterkontoret