SOCIAL OG SUNDHED

På området for Social og Sundhed, er der to fællestillidsrepræsentanter (FTR). 

  • Jane Christensen er FTR for de centrale arbejdspladser på Rådhuset
  • Louise Corneliussen er FTR for de decentrale arbejdspladser.

Social og sundhed – Centralt på Rådhuset
Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)

Stab og Udvikling, Forebyggelse og sundhedsfremme, Kvalitet og udvikling, Myndighed og Tilbudsområdet
Tillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)
TR-suppleant: Suzanne Aae Jensen (saaj)

Erhverv, Beskæftigelse og integration (Jobcenter) – Ungekontakten Gentofte
Tillidsrepræsentant: Anette Fabricius (anfa)
TR-suppleant: Lotte Lunau (llu)

Borgerservice
Tillidsrepræsentant: Sussi Brimheim (susj)
TR-suppleant: vakant

Social og Sundhed
Pleje og Sundhed – Decentralt
Fællestillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed Drift – Tranehaven
Tillidsrepræsentant: Karina Carlsen (kacl)

Pleje og Sundhed Drift – Gentofte Plejeboliger og Dagcentre
Tillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed Drift – Hjemmeplejen
Tillidsrepræsentant: Lisette Lindtoft (lilg)

Social og Handicap drift/decentrale tilbud:
JAC, Blindenetværket, Blomsterhusene, Center for Netværk, Skelvej/Calissensvej, Pilekrogen, Socialpsykiatrisk center.                                         Fællestillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Pleje og Sundhed – Kvalitet og udvikling, Myndighed, Visitationen og Boligvisitationen
Fællestillidsrepræsentant: Louise Corneliussen (loco)

Nedenstående selvejende sociale tilbud på voksenområdet og plejehjem med driftsoverenskomst forhandles af GKF-kontoret:

Plejehjem: Holmegårdsparken, Adelaide og Salem.

Tilbud på voksenområdet:
Gentofte Håndarbejdsværksted, Herberget Overførstergården, Hvide og Gule hus, Josephinehøj og Østerled.