BØRN OG SKOLE, KULTUR, UNGE OG FRITID

På området for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid, er der to fællestillidsrepræsentanter (FTR). 

  • Inger Ottzen er FTR for de centrale arbejdspladser på Rådhuset
  • Hanne Gaerlan er FTR for de decentrale arbejdspladser.

Decentrale arbejdspladser
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)

Tandplejen og Specialtandplejen
Tillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
TR-suppleant: Lotte Donnerborg (lodo)

Skolesekretærer
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Bibliotekerne

Tillidsrepræsentant: Jens Kristian Lorentsen (jkl)

Kildeskovshallen og Stadion
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Sociale institutioner og tilbud:
Broen, Børneterapien, Camillehusene, Familieinstitutionen Ordruphøj, Lundø, Troldemosen, Familiecentret, Familiens Hus og Ungekontakten
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Kommunale daginstitutioner – Børnehaver, vuggestuer og integrerede:
Kløverdalen (2 institutioner: Elverhøj og Lunden)
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)

Garderhøjfortet
Fællestillidsrepræsentant: Hanne Gaerlan (jaco)
Tillidsrepræsentant: Vakant

Centralt på rådhuset/Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid
Fællestillidsrepræsentant: Inger Ottzen (ieo)

Familie og Sundhed:
Stab, Specialteamet, Modtageteamet, Sundhedsplejen, PPR, Sociale institutioner/admin, Fritid/admin, SSP, Ungeteam og Sikkerhedsplanteamet.

Strategisk Udvikling og Support:
SUS (Dagtilbud, Ledelsesunderstøttelse, Skole og Tværgående Udvikling & Understøttelse).

De selvejende sociale institutioner på børn, unge og familieområdet med driftsoverenskomst forhandles af GKF-kontoret:
Hellerup Krisecenter, Hjortholm Kostskole, Josephine Schneiders Ungdomsboliger.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte (selvejende) forhandles af GKF-kontoret.

Øregård Museum (selvejende) forhandles af GKF-kontoret.