Legater i GKF

Borgmesterlegater
Bestyrelsen for Gentofte Kommunalforening er legat- og fondsbestyrelse for tre legater.

Forslag modtages
Forslag modtages og behandles en gang årligt i april måned. Se opslag i GKF-Nyt.

Forslag, vedlagt en kort motivering, skal sendes til legatbestyrelsen v/formand Vibeke Bredsdorff Sørensen.

Borgmester Aage E. Jørgensens legat
Legatet blev stiftet i 1955 af borgmester Aage E. Jørgensen, i forbindelse med dennes afgang som borgmester. I 1966 blev legatportionen forøget, dels ved en gave fra borgmester A.L. Østerberg – ligeledes ved dennes afgang som borgmester. Og dels ved en kontant gave fra Gentofte Kommune ved Gentofte Kommunalforenings 60 og 100 års fødselsdag.

Legatet skal i henhold til fundatsens bestemmelser uddeles til medlemmer af Gentofte Kommunalforening som ved sin adfærd i tjenesten har gjort sig fortjent hertil.

Borgmester Børge Sieverts og hustrus Mindelegat
Legatet blev stiftet i 1970.
I forbindelse med GKF’s 100 års fødselsdag blev der givet kontante gaver, som forøgede legatet.

Legatet skal i henhold til fundatsens bestemmelser uddeles til en efterlevende ægtefælle efter en under Gentofte Kommune ansat tjenestemand eller en enlig tjenestemand, som har børn under 18 år, idet legatportionerne er tænkt som hjælp til børns uddannelse. Efter legatbestyrelsens skøn kan legatet dog også uddeles til andre enlige ansatte med børn under 18 år.

Borgmester Birthe Philips Fond
Fonden blev stiftet i 1994 af tidligere borgmester Birthe Philips.
I forbindelse med GKF’s 100 års fødselsdag blev der givet kontante gaver, som forøgede legatet.
Fondens formål er at yde støtte ved uddeling af kontante beløb til ansatte i Gentofte Kommune, som i særlig grad har bidraget til fagligt og socialt at skabe samarbejde og forståelse mellem forvaltningerne.

.

Ferielegater

Bortlodning af ferielegater sker i forbindelse med afholdelsen af Gentofte Kommunalforenings generalforsamling i april måned.

Der trækkes 10 ferielegater á 5.000 kr. blandt de fremmødte på generalforsamlingen, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i lodtrækningen.