Udvalg

Udvalg

Bestyrelsen har udpeget tovholdere for de enkelte udvalg. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du har forslag og ideer eller andet, som udvalgene kan arbejde med.

Forretningsudvalg
Tager sig af hastesager og løbende drift.

Vibeke Bredsdorff Sørensen, formand, vib@gentofte.dk
Jane Christensen
Søren Juul
Sussi Brimheim

Redaktionsudvalg
Lægger linjen i foreningens blad “GKF nyt”.
Udvalget gennemgår bl.a. stof til de enkelte numre.

Hanne Gaerlan, redaktionssekretær, jaco@gentofte.dk
Vibeke Bredsdorff Sørensen, ansvarshavende
Jane Grothkær
Martin N. Andersen
Sussi Brimheim
Gitte Klinch Andersen

Arbejdsmiljøudvalg
Søren Juul, tovholder, sju@gentofte.dk

Gitte Klinch Andersen
Sussi Brimheim
Hanne Gaerlan

.

Forhandlingsudvalg
Tager sig primært af lønforhandlinger mm. og kontakt til tillidsrepræsentanterne.

Vibeke Bredsdorff Sørensen, formand, vib@gentofte.dk
Jane Christensen
Søren Juul

Hanne Gaerlan
Gitte Klinch Andersen

Fest- og arrangementsudvalg
Udvalgets primære opgave er at stå for planlægning og afholdelse af alle GKF’s arrangementer.
De årlige faste arrangementer er generalforsamling, banko, julearrangement og pensionistsammenkost. Endvidere afholdes medlemsmøder efter behov.

Jane Christensen, tovholder,
 jch@gentofte.dk
Gitte Klinch Andersen
Martin N. Andersen
Vibeke Bredsdorff Sørensen

Repræsentation i andre organisationer
Vibeke Bredsdorff Sørensen (bl.a. Forhandlingskartellet, Forhandlingsfællesskabet, KOS, Nordisk Tjenestemands Råd)
Jane Grothkær (indtræder i formandens fravær)
Søren Juul (Omkof)
Carl Erik fra Frederiksberg Kommunalforening (FTF-A)
Martin N. Andersen (FTF’s Lederråd)