KLIMA,TEKNIK & MILJØ

Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)

Park og Vej
Camping Charlottenlund Fort
Tillidsrepræsentant: Sussi Lynge Hjarsø (slh)

Gentofte Ejendomme
Bus og Hjælpemiddeldepot
Fællessekretariat
Forsyning og Miljø
Plan og Byg
Tillidsrepræsentant: Metty Secher (mse)

Intern Service
Fællestillidsrepræsentant: Jane Christensen (jch)