KOS

Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) er sammensat af to organisationer:

Frederiksberg Kommunalforening & Gentofte Kommunalforening.

KOS tager sig af opgaver, der er fælles for begge kommunale foreninger, såsom forhandlinger, pension, FTF, FTF-A, samt initiativer, der repræsenterer organisationerne sammen.

Samarbejdet er baseret på den forståelse, at vi som individuelle foreninger ikke ville have samme indflydelse som vi har sammen.

KOS afholder seks ordinære møder årligt, og bestyrelsen består af to repræsentanter fra hver forening, med formanden og næstformanden repræsenterende Gentofte Kommunalforening.