Øvrige arbejdspladser hvor GKF varetager lønforhandlingen

Ledere

Selvejende plejehjem med driftsoverenskomst:

Holmegårdsparken, Adelaide og Salem.

Selvejende tilbud på voksenområdet med driftsoverenskomst:
Gentofte håndarbejdsværksted, Herberget Overførstergården, Hvide og Gule hus, Josephinehøj og Østerled

Selvejende sociale institutioner på børn, unge og familieområdet med driftsoverenskomst:

Hellerup Krisecenter, Hjortholm Kostskole, Josephine Schneiders Ungdomsboliger.

Det selvejende Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte forhandles af GKF-kontoret.

Det selvejende Øregård Museum forhandles af GKF-kontoret.

Tværgående opgaver på Rådhuset:

Kommunikation
Strategi og udvikling
HR
Jura
Personalejura
Borgmesterkontoret

Formand Vibeke Bredsdorff Sørensen (vib) og faglig sekretær, Belinda Stavnsbirk (bsta) forhandler løn for lederne på GKF’s overenskomst og de oplistede arbejdspladser.