Om GKF

Gentofte Kommunalforening (GKF) er partipolitisk uafhængig.

Foreningen blev stiftet den 12. november 1906 og har således været med fra den danske fagbevægelses start omkring århundredeskiftet.
Foreningens formål er:

  • at danne repræsentation til at varetage og fremme medlemmernes faglige, tjenstlige og økonomiske interesser.
  • at styrke de kollegiale forhold ved afholdelse af møder og sammenkomster.
  • af foreningens midler at udlodde ferielegater til medlemmerne.

Medlemsarrangementer

Der afholdes årligt en række arrangementer, hvor de faste er:

  • Generalforsamling
  • Bankospil
  • Pensionistarrangement
  • Faglige medlemsmøder

Her udover tilbydes en række medlemsfordele i form af ferielegater, indkøbsordning med specielle rabatter. Specielle gode forsikrings- og pensionsordninger mm. AOF Onlineskole – få gratis adgang til mere end 40 kurser inden for sprog, it og sociale medier.